Levensbeschouwelijke vakken

Vanaf het 1ste leerjaar, krijgen de leerlingen 2 lesuren per week levensbeschouwing naar keuze.

De keuze bestaat uit de volgende levensbeschouwingen:

  • anglicaanse godsdienst
  • islamitische godsdienst
  • israëlitische godsdienst
  • orthodoxe godsdienst
  • niet-confessionele zedenleer
  • rooms katholieke godsdienst
  • protestants-evangelische godsdienst
  • vrijstelling

Als ouder maak je deze keuze bij de overstap naar het 1ste leerjaar of bij de inschrijving (wanneer je kind instapt in het lager onderwijs). U kan uw keuze elk schooljaar wijzigen, maar dan moet u dit bij de directie aanvragen voor 30 juni. De wijziging gaat dan in vanaf 1 september van het schooljaar dat erop volgt.

GO! De Puzzel

Runkstersteenweg 210, 3500 Hasselt
011 27 17 12
secretariaat@depuzzelrunkst.be
http://www.depuzzelrunkst.be
Scroll naar top