Maart

Welkom op de website van de basisschool GO! Next De Puzzel.

Deze website wordt momenteel in een nieuw kleedje gestoken. Kom zeker regelmatig een kijkje nemen.

Corona Update

Vanaf 28 mei verwelkomen wij ook het 2de leerjaar weer op school.

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 voor het basisonderwijs worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 18 mei 2020 omwille van nieuwe richtlijnen coronavirus.
Inschrijvingen die gebeurden voor 16 maart blijven uiteraard geldig.
De vrije inschrijvingen worden opnieuw gepland vanaf de tweede werkdag na de opstart van de scholen.
Wij houden u via deze weg op de hoogte als deze data meer concreet zijn.

Voor meer informatie over de regelgeving rond inschrijvingen in het basisonderwijs, zieĀ http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/inschrijven-in-een-school