Schoolvisie

In zijn geheel vormt een puzzel een mooie afbeelding. Maar als we kijken naar de stukjes, dan ontdekken we dat elk stukje uniek is. Met zijn eigen kleur, eigen vorm, eigen kantjes en eigen verhaal. Zo is ook elke leerling. Enig, uniek, met eigen talenten, afgeronde, maar ook scherpe kantjes. Als school verbinden wij samen met ouders en externen deze stukjes en zo leggen wij onze eigen puzzel. Een puzzel vol interessante verhalen en diverse culturele invloeden, waarin elke stukje waardevol is en een bijdrage levert aan het geheel. 

Binnen dit verhaal van onze puzzel, dragen wij 4 waarden mee: 

Betrokkenheid geeft goesting om te leren! 

We weten uit ervaring dat kinderen gemakkelijker tot leren komen wanneer ze zich betrokken voelen. Met enthousiasme, oog voor hun leefwereld en verbondenheid met de directe omgeving, geven wij hen goesting om te leren. We maken de lessen zo concreet mogelijk met herkenbare materialen, want al doende leert men.

Ook in onze boekenkeuze hanteren wij het systeem van ramen en spiegels. Wij bieden hen spiegels aan om zichzelf in te herkennen en geven hen ramen waardoor ze de wereld kunnen ontdekken. Die herkenning en verwondering maken dat leerlingen meer gaan willen leren over zichzelf en over elkaar.

Om de leerlingen hun leefwereld binnen te brengen, onderhouden we ook goede contacten met de buurt. We gaan naar de buurtwinkel, benutten de talrijke groene parkjes in de buurt en brengen geregeld een bezoekje aan onze buren van het woonzorgcentrum.

Verbondenheid doet groeien!

De Puzzel wordt gekenmerkt door zijn diversiteit. Als school zorgen wij voor verbinding tussen onszelf en de leerlingen, tussen de leerlingen onderling en bij uitbreiding tussen de ouders, externen en de omgeving.

Wij zien taal als 1 van de elementen die ons verbinden. Daarom staat taal steeds centraal in elke les. Elke les een taalles, dat is onze leuze. Wanneer kinderen zich door taal kunnen uitdrukken, geeft dat hen een gevoel van éénheid. Hierdoor zullen zij vertrouwen krijgen en groeien als persoon.

We zetten ook in op een laagdrempelig persoonlijk en digitaal contact met ouders en onze partners. Een open en eerlijke communicatie zijn hierbij sleutelwoorden. Onze ouderraad speelt hierin ook een belangrijke rol, zij zetten communicatie ook telkens op hun agenda.

Zorg op maat van elk kind. 

We zetten in op kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, het welbevinden te verhogen en zodoende gelijke onderwijskansen te creëren. Deze leerlingbegeleiding is niet alleen de taak van alle betrokkenen op school: we werken hiervoor samen met de ouders en ons brede zorgnetwerk. Deze doorgedreven samenwerking zorgt ervoor dat wij voor elk kind de gepaste zorg en uitdaging kunnen bieden.

Respect zorgt voor een gevoel van veiligheid. 

Dit alles kan enkel een succes zijn, wanneer alles gebeurt in een sfeer van vertrouwen en respect. We leren kinderen er te zijn voor elkaar, elkaar te helpen wanneer het moeilijk gaat, zonder te oordelen. Tijdens kringmomenten luisteren we naar elkaar, leren we om onze emoties te verwoorden en hierop gepast te reageren.
Ons sanctiebeleid en onze klas- en schoolafspraken zijn gebouwd rond de bouwstenen respect, dialoog en verbinding.

Wil jij weten hoe wij onze waarden omzetten in onze werking? Neem dan zeker een kijkje bij onze schoolprojecten.

GO! De Puzzel

Runkstersteenweg 210, 3500 Hasselt
011 27 17 12
secretariaat@depuzzelrunkst.be
https://depuzzelrunkst.be
Scroll naar boven