Leesplezier

Visie op lezen

In onze school willen wij, van in de peuterklas tot in het 6de leerjaar, inzetten op leesplezier. Wij zijn namelijk van mening dat als kinderen plezier beleven aan het lezen, ze vanzelf ook zullen groeien in het technisch en het begrijpend lezen.
Maar daar stopt het niet bij. Kinderen met leesplezier breiden sneller hun woordenschat uit, ontwikkelen een beter taalsysteem, gebruiken veel fantasie, verruimen hun eigen leefwereld  en verbeteren hun leesvaardigheden vanzelf.
Om dit alles te bereiken is het van belang dat kinderen vaker naar een boek grijpen, ook in hun vrije tijd. Want hoe liever ze lezen, hoe meer ze lezen en hoe sneller ze zich zullen ontwikkelen. Daarom willen wij, nog voor de kinderen toe zijn aan het ‘echte’ lezen, dat leesplezier aanwakkeren.
Dit zal zowel tijdens de taallessen als vakoverschrijdend gebeuren zodat leesplezier en motivatie verankerd zitten in onze werking.
Aangezien wij een school zijn waar vele culturen samen komen trachten wij via boeken onze kinderen ‘ramen’ te geven om binnen te kijken bij de anderen. Tegelijkertijd willen we hen ook 'spiegels’ geven door met hun boeken te lezen waar ze zichzelf in herkennen.
Tijdens dit hele proces trachten we ouders te betrekken, zodat kinderen ook thuis in contact komen met boeken.
Door het leesplezier zo veel mogelijk zichtbaar te maken zorgen we ervoor dat het leeft en dat er een leescultuur komt op school en hopelijk ook thuis. Want zien lezen, doet lezen.

Boekenhoeken

leeshoek

Al onze klassen zijn uitgerust met een aantrekkelijke boekenhoek. Deze boeken worden gelezen tijdens voorleesmomenten, het leeskwartier, ...
Elk jaar bestellen de klasleerkrachten boeken, zodat het aanbod gevarieerd en hedendaags blijft.
Bij de keuze van de boeken, houden de klasleerkrachten ook rekening met de diversiteit. Wij bieden de leerlingen boeken aan waarin ze zichzelf herkennen, maar geven ze ook een aanbod waarin ze de wereld kunnen ontdekken.

Foto-47
leeshoekje-e1642010200771
Foto-59

Overige leesruimtes

In onze school lezen we niet alleen binnen de muren van de klas. We maken ook gebruik van de polyvalente leesruimte, de leescaravan en zelfs van de leeshoeken op de gangen.
En bij mooi weer? Dan trekken wij de parkjes van Runkst in en lezen daar gezellig op een bankje.

lezen in buitenlucht
Foto-43
Foto-73

Bibliotheek

lezen bib 2
lezen bib

De bibliotheek ondersteunt de school bij het uitrollen van 'Bib op school'. Toch kan een bibliotheekbezoek niet ontbreken binnen een schoolse context. Daarom trekken wij nog regelmatig naar de bib waar we de bib ontdekken, verhalen (voor)lezen of een auteurslezing bijwonen.

GO! De Puzzel

Runkstersteenweg 210, 3500 Hasselt
011 27 17 12
secretariaat@depuzzelrunkst.be
https://depuzzelrunkst.be
Scroll naar boven